Neděle, 29. listopad 2020. Svátek slaví Zina, zítra Ondřej

Graficke pismenko Národní přírodní památka Křížky byla vyhlášena 22. prosince 1962 tehdejším Okresním národním výborem v Chebu. Péčí o ni je pověřena správa CHKO Slavkovský les. Oblast je velká 4 ha a leží v nadmořské výšce mezi 790-817 m n. m. Místo charakterizují tři kříže umístěné na nezalesněném, skalnatém vrcholku uprostřed polí a pastvin. Důvodem ochrany této oblasti nejsou tři kříže, nýbrž výskyt vzácných druhů rostlin, a to především endemického rožce kuřičkolistého a sleziníku nepravého na podloží mnichovského hadce, a to vůbec největšího v České republice. Na samotnou památku je vyhlášen zákaz vstupu. Informační tabule v lokalitě jsou věnovány jedinečné hadcové květeně, vlivu hadců na vegetaci a na minerální vody, historii využívání hadce a středověké stavbě Dlouhé stoky nedaleko Křížků.

 
Graficke pismenko O vzniku křížů existuje několik legend. Ta nejznámější pověst tvrdí, že ony tři kříže nechali postavit místní nemocní jako poděkování za své uzdravení. Historické prameny však tuto verzi nepotvrzují. Trojice křížů, které tvoří dominantu vrcholku kopce, byla vztyčena v roce 1849.
 
Graficke pismenko Původně bylo území využíváno jako obecní pastvina. Nachází se na mohutném hadcovém tělese. Hadec (serpentinit) je hornina, která vzniká přeměnou silně bazických vyvřelých hornin. Bývá tmavězelený až černozelený, může být i skvrnitý a někdy obsahuje žilky vláknitého serpentinu (vlákna bývají kolmá na stěny puklin). Hadec uvolňuje do půdy velké množství hořčíku, a tak zde nalezneme i rostliny, které tyto podmínky pro život snesou.
 
Graficke pismenko Zřejmě nejvzácnější rostlinou v oblasti je endemický rožec kuřičkolistý. Je to vytrvalá bylina, kterou nalezneme na vrcholcích skalek a skalních terásek nebo ve štěrbinách mezi kameny. Je kriticky ohrožený. Další kriticky ohrožený je svízel sudetský, který můžeme najít ve vřesovištích. Mezi další významné rostliny patří sleziník nepravý, sleziník hadcový a sleziník severní. Hojně rozšířený je tu také známý vřesovec pleťový, který zde najdeme především ve vřesovištích.
 
Graficke pismenko Odlesněné skalky jsou domovem vzácných a chráněných, zejména bezobratlých živočichů. V lokalitě žijí vzácní motýli a plazi.
 
Graficke pismenko Od r. 1979 byla na Křížkách vybudována naučná stezka přístupná lidem. Místo bylo hojně turisticky navštěvováno, což sebou neslo poškozování předmětu ochrany, a proto byla stezka v roce 2001 zrušena a oblast národní přírodní památky oplocena. V současnosti je vstup přímo na lokalitu zakázán. Po okraji je však vybudována ohrazená pěšina pro turisty.
 
Graficke pismenko Upolínová louka pod Křížky je národní přírodní památka, která byla vyhlášena v roce 1990. Důvodem ochrany je mokřadní louka s bohatou květenou. Péčí o území je pověřena správa CHKO Slavkovský les. Mezi některé vzácné a ohrožené druhy rostlin v oblasti patří zejména drobná vrba borůvkovitá a upolín evropský nebo orchideje prstnatec Fuchsův a prstnatec májový. V lokalitě hnízdí několik párů chřástala polního. Z motýlů byl tu pozorován žluťásek borůvkový.
 
Graficke pismenko Lokalita se nachází ve svahu západně od skalního výchozu vrchu U Tří křížů (817 m n. m.). Od národní přírodní památky Křížky ji odděluje pouze silnice. Chráněné území Upolínová louka pod Křížky měří přes 17 ha a je přístupné pouze po povalovém chodníku k vyhlídkové plošině.

Text: historie
4.11. 2019 - Jiří Špaček (s využitím informací různých webových stránek)