Graficke pismenko Historická vodárna v areálu zámku sloužila k zajištění vody pro zámecký areál. Jde o čtyřpatrovou stavbu na čtvercovém půdorysu zděnou ze smíšeného zdiva s převažujícím podílem pískovcových bloků a s armovanými nárožími. Střecha je čtyřboká stanová.

 
Graficke pismenko Všechna průčelí jsou jednoosá, s centrálně umístěnými okenními otvory. V severním průčelí je okenní otvor pouze v nejvyšším podlaží, v ostatních jsou okenní otvory ve všech podlažích. Okenní otvory jsou úzké, obdélné na výšku, jsou rámované kamenným ostěním s lištou po obvodu a uchy s kapkami. Špaleta otvorů se směrem do interiéru rozšiřuje, záklenky jsou cihelné. Vstup do objektu je ve východním průčelí otvorem se segmentovým cihelným záklenkem. Fasáda je členěna pouze jednoduchými podokenními římsami pod okny v 1. a 3. patře. Korunní římsa je bedněná. V interiéru jsou trámové stropy, mezi přízemím a 1. patrem je torzo širokého cihelného klenebního pasu.
 
Graficke pismenko V současnosti je vodárenská věž bez využití. Památkově je chráněna od roku 1979.

Text: popis
9.10. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz


OOO