Graficke pismenko Kopie byla osazena na podstavec zhotovený dle původního. Podstavec trojbokého půdorysu s okosenými rohy, s mohutnou profilovanou patkou, střední částí členěnou vpadlými poli a profilovanou římsou. Na podstavci spočívá stylizovaná kupa obláčků po stranách opatřená drobnými postavičkami andílků, držících v rukách kartuše s prázdnými plochami. Levý z andílků svou pravicí drží horní část kartuše a levicí poukazuje na její čelní stěnu. Pravý z  andílků drží kartuši levou rukou a pravici má odtaženou od těla směrem dopředu.

 
Graficke pismenko Na střední obláčkové kupě spočívá sféra obtočená hadem, na které stojí figura Madony Immaculaty s Ježíškem u pravého boku. Bosá Panna Marie je oděna do spodního roucha a svrchního pláště, přehozeného přes pravé rameno. Plášť splývá za zády k pasu, kde se přetáčí na čelní stranu a tvoří u Mariina levého boku hluboké záhyby. Panna Marie svoji pravicí přidržuje u boku téměř nahého Ježíška. Hladká kulatá tvář Panny Marie pohledem míří vzhůru k nebi.
 
Graficke pismenko Kopie statue je v současné době osazena v ulici pod kostelem sv. Petra a Pavla. U Ježíška chybí pozlacené kopí s křížem na vrcholu. Socha Madony Immaculaty deponovaná v současné době v krytých prostorách Božího hrobu v Mimoni patří k důležitým dokladům pozdně barokního sochařství regionální úrovně. Sousoší je památkově chráněno od roku 1965. Na téměř původním místě nyní stojí kopie sochy.

Text: popis
8.10. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz


OOO