Graficke pismenko Na skalní stěně vytesaný reliéf je v současné době nekompletní, jeho levá spodní část je totiž odtesána kvůli novodobému vstupu do sklepních prostor umístěných ve skalním bloku. Středem kompozice je mohutný kříž s Kristovým korpusem. Kolem kříže lze v tomto případě spatřit celkem tři doprovodné postavy, které můžeme interpretovat jako Pannu Marii, klečící sv. Máří Magdalénu a opodál stojícího sv. Jana Evangelistu. Pod břevnem kříže se nalézají pravděpodobně dvě okřídlené andělské hlavy.

 
Graficke pismenko Skalní reliéf byl zhotoven asi kolem roku 1700. Reliéf vykazuje kromě obvyklých poškození citelnou ztrátu levé spodní části, ke které došlo pravděpodobně v souvislosti s budováním přístupu ke sklepním prostorám umístěných ve skalním bloku za reliéfem. Především horní část reliéfu je vlhká a napadena vegetací. Původní modelace figur je značně poškozena, rysy tváří setřeny a povrch reliéfu celkově zvětrán.

Text: popis
7.10. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz


OOO