Graficke pismenko Ukřižování je jedním z příkladů projevu barokní lidové zbožnosti znázorňující utrpení Krista v obci. Využití pískovcového bloku pro tesání náboženských motivů je specifikem pro Velenice i jejich širší okolí. Skalní reliéf patří ke zdařilým a důležitým dokladům lidové barokní kamenické tvorby zdejšího kraje. Svou tématikou koresponduje s ostatními skalními památkami, se kterými je možné se setkat v rámci na památky bohaté obce Velenice či v  blízkém okolí (kaple Božího hrobu nebo bezprostředně opodál situovaná skalní kaple se sochou Zbičovaného Krista). Skalní reliéf je nemovitou kulturní památkou od roku 1965.

Text: historie
7.10. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz