Graficke pismenko Bývalá brusírna zrcadel je zděné, omítnuté stavení. V přízemí domu na obdélném půdoryse, s bočními stěnami a se sedlovými střechami, vidíme spárované kvádříkové zdivo.

 
Graficke pismenko Střední část přiléhá zadní stěnou těsně ke skalnímu masivu a je krytá pultovou střechou. Stavba je patrová, boční štítová průčelí jsou dvoupatrová. Čelní stěna je sedmiosá jak v přízemí, tak i v prvním patře. Okna jsou dvoudílná, dvoukřídlá, dřevěná, členěná do šesti čtvercových polí, ve vrchní části do půloblouku. Okna v přízemí jsou vsazena ve špaletách. Okna v 1. patře jsou řešena shodně, pouze nejsou vsazena do špalet, jen do jednoduchého, v omítce řešeného ostění se zakončením do převýšeného lomeného oblouku s pseudogotickým ornamentem ve cviklu. Ve štítech je v úrovni půdy v centrální ose vsazeno kruhové okno, kordonová římsa je rozšířena pseudogotickými lizénovými půlobloučkovitými výběžky. Stavba zrcadlovny je významným dokladem technické a výrobní architektury z 19. století v pseudogotickém stylu, vhodně začleněné do rázu krajiny. V současné době je objekt využíván k bydlení. Kulturní památkou je od roku 1965.

Text: popis
5.10. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz


OOO