Graficke pismenko Nad hlavní odstupňovanou římsou je hranolový členitý nástavec s reliéfem ve středním poli, s výjevem Rafaela a Tobiáše Na bocích výjevu jsou křídlové nástavce s andílky a na bocích hranolu jsou nižší nástavce s vázami a boltci. Nad reliéfem několikrát zvlněná římsa, nad ní na mohutném soklu vztyčen čtyři metry vysoký dřík sloupu s akantovou hlavicí s reliéfními volutami. V nároží je uzavřený římsovou deskou se středovými hlavicemi andílků. Nad římsou je socha Boha Otce sedícího na oblaku s anděly, na klíně mu spočívá koule s křížem, nad hlavou trojúhelníkový emblém boží prozřetelnosti. Materiál sousoší je pískovec. Kvalitní sochařské dílo je významnou ukázkou raně barokní plastiky. Dílo svým charakterem doplňuje historickou podobu města. Kulturní památka od roku 1965.

Text: popis
4.10. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz


OOO