Graficke pismenko Zhruba na místě dnešních domů stávala původní ves Lasvice, poprvé zmíněná při obcházení hranic panství v roce 1554 za vdovy po Zdislavu Berkovi z Dubé Anně z Vartenberka. Ves zanikla pravděpodobně za třicetileté války. Bavorský vévoda Klement František de Paula po smrti své matky Marie Anny Karolíny z Neuburgu vydal v roce 1752 povolení asi desítce mužů postavit nová obydlí na místě zaniklé původní vsi.

 
Graficke pismenko Několik metrů severně od stávající kaple stála od roku 1798 kaple, zasvěcená Panně Marii. Stála až do roku 1900, kdy byla stržena v souvislosti s vysvěcením kaple nové. Stávající kaple sv. Josefa z Calasanzy byla postavena roku 1899. Postavena byla z milodarů, ale podstatnou částku věnovala Marie Terezie Bavorská, která žila na zámku v Zákupech. Během 1. světové války přišla kaple o zvon. V roce 1924 byl zakoupen zvon nový. V roce 1945 obyvatelé Lasvic před svým odsunem do Německa zvon sňali a zakopali. V následujících letech kaple chátrala a to takovým způsobem, že hrozilo její stržení a likvidace.
 
Graficke pismenko Současnou rekonstrukci kaple včetně pořízení nového zvonu, renovace mobiliáře, zrestaurování oltáře a obrazu (v kapli je jeho digitální kopie), provedli v letech 2002–2012 na vlastní náklady její majitelé manželé Jandlovi. Ti kapli koupili od města Zákupy za symbolickou jednu korunu. Dne 25. srpna 2012 se konala u kaple slavnost i se mší na přilehlé zahradě k obnově kapličky zasvěcené svatému Josefu z Calasanzy za přítomnosti pražského biskupa Václava Malého.

Text: historie
3.10. 2019 - Vítek Pavel – zdroj: informační cedule u kaple


OOO