Graficke pismenko Socha světce spočívá na čtvercovém základě skládajícím se z kamenných desek. Na této základně je osazen jednou odstupněný přibližně dva metry vysoký sokl. Čelní stěna tohoto soklu je konvexně vypjatá a je stejně jako boční stěny zdobena motivem vpadlého zrcadla odděleného profilací. Římsu čelní stěny soklu tvoří dvojice vztyčených volut, mezi nimiž se nalézá dekorativní. Pod touto kartuší lze spatřit letopočet 1781. Nad hranolovým soklem je osazen ještě drobnější kubický sokl, který nese vlastní sochu světce. K zemi shlížející světec spočívá levou nohou vítězně na torzu ležícího pokořeného ďábla. Prokopova bezvousá tvář je nachýlena k levému rameni.

 
Graficke pismenko V roce 2017 provedena oprava sochy. Socha je od roku 2013 vedena v seznamu kulturních památek.

Text: popis
2.10. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz


OOO