Graficke pismenko Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie je římskokatolický kostel stojící uprostřed Goethova náměstí v Mariánských Lázních. Kostel byl postaven v novobyzantském slohu podle projektu architekta Johanna Gottfrieda Gutensohna. Staviteli byli Anton Thurner a Josef Kranner. Hlavním iniciátorem stavby nového kostela v Mariánských Lázních byl tepelský opat Marian Heinl. Základní kámen byl položen v roce 1844, kostel byl stavebně dokončen roku 1848 a  slavnostně vysvěcen v roce 1850.

 
Graficke pismenko Byl postaven na místě zděné kaple Narození Panny Marie z roku 1820. Kaple byla ještě dvakrát stavebně rozšiřována v letech 1835 a 1843, ale z kapacitních důvodů přestala vyhovovat a v roce 1848 byla stržena.
 
Graficke pismenko O výstavbu nového chrámu se zasloužil především tepelský opat Marian Heinl, který zřídil v Mariánských Lázních samostatnou farnost. Přál si vybudovat kostel, který by se stal důstojnou dominantou města. Proto bylo pro stavbu vybráno vyvýšené, ze všech stran dobře viditelné místo. Do Mariánských Lázní přijížděli hosté z Východu i Západu a proto bylo opatovým přáním vyjádřit v architektuře chrámu myšlenku spojení západní a východní křesťanské kultury. Tomu nejlépe odpovídala představa mnichovského architekta Johanna Gottfrieda Gutensohna, který navrhl chrám podle vzoru byzantských osmibokých staveb. Stavba započala v roce 1844 a dokončena byla v roce 1848. Nad hlavním vchodem do kostela byl umístěn znak zakladatele kláštera Teplá, blahoslaveného Hroznaty, tři jelení parohy v zlatém poli. Uvnitř jsou písmena M. J. H. A. T. vyjadřující, že kostel nechal postavit Marian Josef Heinl, tepelský opat (Abt Teplensis).
 
Graficke pismenko První zasvěcení (benedikce) kostela opatem Marianem Heinlem se konalo dne 19. listopadu 1848. Oficiální zasvěcení (konsekrace) pražským arcibiskupem Bedřichem Schwarzenbergem proběhlo dne 8. září 1850.
 
Graficke pismenko Stavba je od r. 1958 zapsána v seznamu chráněných kulturních památek ČR.

Text: historie
1.8. 2020 - Jiří Špaček (s využitím různých webových stránek a památkového katalogu)