Děkanský kostel Nanebevzetí P. Marie v Mar. Lázních postaven na místě starší kaple v novobyzantském slohu v polovině 19. stol. z iniciativy opata tepelského kláštera. Vysvěcen r. 1850. Má neobvyklý osmiúhelníkový půdorys. Od r. 1958 stavba kulturní památkou ČR.
Hlavní obrázek místa
Mar. Lázně - děkanský kostel
© Simona Kidlesová 09/2019
Graficke pismenko Mariánské Lázně byly založeny na přelomu 18. a 19. století opatem tepelského kláštera z podnětu klášterního lékaře J. J. Nehra, název dostaly r. 1808 podle Mariiných pramenů a r. 1812 se staly samostatným sídelním celkem vyčleněním z tehdejší obce Úšovice. V r. 1865 byly povýšeny na město. Mají výhodné dopravní spojení. Na jižním okraji města je nádraží na trati 178 z Plzně do Chebu a z jihu i východu je obchází silnice I/21 spojující dálnici D5 u Boru u Tachova s dálnicí D6 u Chebu. Přímo městem prochází silnice II/230 z Chodové Plané do Bečova nad Teplou.
Katolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie se nachází v centru na Goethově náměstí a konají se v něm pravidelné bohoslužby.
1.10. 2019

  historie

  Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie je římskokatolický kostel stojící uprostřed Goethova náměstí v Mariánských Lázních. Kostel byl postaven v novobyzantském slohu podle projektu architekta Johanna Gottfrieda Gutensohna. Staviteli byli Anton Thurner a Josef Kranner. Hlavním iniciátorem stavby nového kostela v Mariánských Lázních byl tepelský opat Marian Heinl. Základní kámen byl položen v roce 1844, kostel byl stavebně dokončen roku 1848 a

  Jiří Špaček (s využitím různých webových stránek a památkového katalogu), 1.8. 2020

  popis

  Do děkanského kostela se přichází po 33 schodech, které představují dovršený věk Ježíše Krista. Tři přerušení schodiště pak upomínají na tři klopýtnutí Krista při nesení kříže na Golgotu. Půdorys kostela má tvar osmiúhelníku. Na východní straně se nachází půlkruhová apsida krytá nízkou plechovou střechou, nad níž přechází hlavní římsa v nízký trojúhelný štít. Mělký rizalit na západní straně je zakončen dvěma věžemi se zvonicemi a hodinami.

  Jiří Špaček (s využitím různých webových stránek, památkového katalogu a UPČ 2, Academia 1978), 1.8. 2020
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Cheb  (CH)
  Mariánské Lázně