Graficke pismenko Na tomto místě byla od roku 1200 církevní stavba. Kostel vznikl na místě dřívějšího bruselského přístavu a Rybího trhu. Další kostel na tomto místě byl postaven v 15. století. Současný kostel vznikl v letech 1854 až 1874 podle návrhu architekta Josepha Poelaerta. Na vzniku kostela se dále podílel architekt Wynand Janssen. Oba architekti se inspirovali gotickými i barokními kostely ve Francii jako je např. kostel sv. Eustache u Paříže. Kostel je postaven ve stavebním slohu eklektismu. V architektuře se jako eklektismus označuje umělecký směr vzniklý v druhé polovině devatenáctého století. Jako styl odkazuje k historickým obdobím, a umožňuje spojovat formální znaky jednotlivých neostylů společně na jedné stavbě.

Text: historie
10.9. 2019 - Pavel Vítek