Graficke pismenko Palais de Justice (Justiční palác) byl postaven v letech 1866 - 1883 v eklektickém stylu podle plánů Josefa Poelarta. Jedná se o nejmohutnější stavbu 19. stol. v Evropě. Je jednou z dominantních staveb belgické metropole Bruselu. Nachází se v jihovýchodní části města na vrcholku Galgenberg, kde byli ve středověku popravováni bruselští kriminálníci, a jedná se o největší stavbu zbudovanou pro účely soudní moci na světě.

 
Graficke pismenko Cena výstavby ohromného paláce a jeho vybavení se pohybovala zhruba okolo 45 milionů tehdejších belgických franků. Taková výše prostředků, kterou belgický stát na Justiční palác vynaložil, odpovídala ročnímu rozpočtu na veřejnou správu.
 
Graficke pismenko V předvečer osvobození Bruselu za druhé světové války zapálila ustupující německá armáda palác s cílem jej zničit. Zřítila se tak kopule stavby. Po skončení konfliktu se uskutečnila rekonstrukce a nová kopule byla o 2,5 m vyšší než ta původní. Ale již v roce 1980 byl palác v havarijním stavu a následně jej musela řada úředníků opustit, zejména kvůli špatnému stavu. Od té doby zde neustále probíhají restaurátorské a v poslední době v podstatě i záchranné práce.

Text: historie
9.9. 2019 - Pavel Vítek