Graficke pismenko Hodnotnou poutní kaplí navrhl slavný barokní architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Postavit ji nechal v první polovině 18. století (některé zdroje uvádějí rok 1735, jiné 1745) Jan Václav z Bubna a Litic . Budova je v základu čtvercová s polokruhovým presbytářem. Loď je sklenuta plackou, presbytář konchou; sakristie plackou na lunetách. Na průčelí jsou dvě sochy světců – svatého Václava a svatého Jana Nepomuckého. Hlavní oltář Panny Marie byl vytvořen roku 1759 nákladem Jana, hraběte ze Šternberků a jeho manželky Josefy, roz. hraběnky z Kolowrat. Kaple spolu s křížovou cestou z roku 1883 a barokní poustevnou tvoří dominantu vrchu Kalvárie severně od Radnic.

Text: historie
7.9. 2019 - Milan Caha (zdroj: https:/www.pamatkovykatalog.cz a www.mestoradnice.cz)


Zavřít reklamu