Grand Place je nejvýznamnějším a nejvyhledávanějším cílem turistů. Na náměstí se mísí různé styly: gotika, renesance a baroko. Pozoruhodně stejnorodý soubor veřejných a soukromých budov, postavených převážně koncem 17. století. Od r. 1998 je náměstí zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.
Hlavní obrázek místa
Domy na náměstí Grand Place v Bruselu
© Pavel Vítek 09/2017
Graficke pismenko Náměstí je centrem města, takže není problém se sem dostat. Jak je tomu v Bruselu zvykem, veškeré názvy jsou uváděny dvojjazyčně – francouzsky a vlámsky. Francouzský a více užívaný název náměstí zní Grande Place (Velké náměstí), vlámský název zase odkazuje na původní účel prostranství – Grote Markt, tedy Velký trh. Kolem dokola ve vzdálenosti kolem půl kilometru jsou zastávky linek metra, stanice tramvají a nedaleko zastavují i autobusy. Dominantou náměstí je gotická radnice z 15. století a Královský dům Maison du Roi, ve kterém sídlí Městské muzeum.
Pavel Vítek, 6.9. 2019

  historie

  Zeměpisné i historické centrum Bruselu vyrostlo z mokřin. Ty byly před rokem 1000 vysušeny a na jejich místě časem začal samovolně vznikat trh, o němž se dochovaly zápisy už z 12. století. Že se jednalo opravdu o trh významný, dokazuje i holandský název tohoto náměstí De Grote Markt - Velký trh. Ve 13. století byl Brusel centrem severoevropského obchodu. Náměstí Grande Place v Bruselu je historickým jádrem města. Jeho rozměry jsou 68 x 110

  Pavel Vítek, 6.9. 2019

  popis

  Grand Place je nejvýznamnějším a nejvyhledávanějším cílem turistů, kteří zamíří do hlavního města Belgie. Jeho architektura názorně dokládá úroveň společenského, politického a obchodního centra té doby. Každý z domů má své jméno i svou historii. Vedle radnice na severozápadní straně náměstí stojí různorodá skupina cechovních domů. V prvním z nich, zvaném po svém dávném majiteli Le Renard, Liška, sídlil cech výrobců textilní galanterie. Nad nimi

  Pavel Vítek, 6.9. 2019
  ostatní
  palác, dům
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Belgie