Graficke pismenko Zeměpisné i historické centrum Bruselu vyrostlo z mokřin. Ty byly před rokem 1000 vysušeny a na jejich místě časem začal samovolně vznikat trh, o němž se dochovaly zápisy už z 12. století. Že se jednalo opravdu o trh významný, dokazuje i holandský název tohoto náměstí De Grote Markt - Velký trh. Ve 13. století byl Brusel centrem severoevropského obchodu.

 
Graficke pismenko Náměstí Grande Place v Bruselu je historickým jádrem města. Jeho rozměry jsou 68 x 110 metrů. Dne 13. srpna roku 1695 byla většina zdejších domů, postavených ze dřeva, zničena střelbou z děl francouzského vojska. Nepoškozena zůstala pouze věž radnice a několik kamenných zdí. V následujících letech byly cechovní domy na náměstí vybudovány znovu, tentokrát z kamene. Přestože průčelí každého domu je jiné, tvoří spolu harmonický architektonický celek. Náměstí Grand Place je považováno za jedno z nejkrásnějších náměstí na světě.

Text: historie
6.9. 2019 - Pavel Vítek