Graficke pismenko Na místě, kde dnes stojí budova Berlaymont, byl roku 1624 založen ženský klášter řádu sv. Augustina. V 19. století klášter fungoval jako dívčí penzionát a vedly jej augustiniánské řeholnice, nazývané „les Dames du Berlaymont“. Florent de Berlaymont byl holandský státník, žijící na přelomu 16. a 17. století. A po něm se místo a budovy zde stojící jmenují. Roku 1960 pozemek koupil belgický stát a klášter se přesunul do Waterloo.

 
Graficke pismenko Budova Berlaymont byla postavena v letech 1963 až 1969 a stala se symbolem evropských institucí v Bruselu. V letech 1967–1991 v Berlaymontu pracovalo 3000 pracovníků. Roku 1991 bylo rozhodnuto o nutnosti kompletní rekonstrukce, a to z několika důvodů. Objekt měl nedostatečná protipožární opatření, problémy s ventilací a nevhodné vnitřní uspořádání – chodby a schodiště zabíraly příliš mnoho prostoru na úkor jiných místností. Modernizace byla kritizována kvůli velkým časovým průtahům, trvala 12 let, i proto, že byla předražena, oproti původně odhadované ceně kolem 160 milionů eur přesáhla konečná cena 620 milionů eur.
 
Graficke pismenko Evropská komise se vrátila do Berlaymontu v roce 2004. Od roku 2005 sídlí v Berlaymontu všichni členové Komise a jejich kabinety. Samotná Komise je rozložena na kolem 60 zvláštních budov, ale sídlo Berlaymont je sídlem předsedy Evropské komise a jejího sboru komisařů. Kancelář předsedy a zasedací místnosti Komise jsou ve 13. patře, spolu se zasedací místností a restaurací La Convivialité.

Text: historie
4.9. 2019 - Pavel Vítek