Římskokatolický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v barokním slohu v letech 1681-1712. Slavnostně posvěcen r. 1740 biskupem Jakubem Arnoštem z Liechtensteinu. Následně mnohokrát upravován. U kostela stojí fara.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 08/2019
Graficke pismenko Obec Spytihněv se nachází na jihovýchodní Moravě na okraji oblasti Dolňáckého Slovácka severně od Uherského Hradiště a jižně od Napajedel na pravém břehu Moravy. Spytihněv má nyní má asi 1700 obyvatel. Dominantou obce je barokní římskokatolický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie stojící v parku v ulici Hlavní. Před vchodem je kamenný kříž. Součástí církevního areálu je s kostelem slohově nejednotná budova fary č. p 1. stojící na protější straně ulice. Na protějším břehu řeky se nacházejí stopy nížinného opevněného hradiště nazývaného Ščepy-Hradištěk (viz samostatné heslo). Ve Spytihněvi odbočuje z Moravy tzv. Baťův plavební kanál. Obcí prochází silnice I/55 od ...
Luděk Vláčil a Jiří Špaček (s využitím informací různých internetových stránek), 27.8. 2019

  historie

  Starobylá ves a nynější obec je prvně zmíněna roku 1141 v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Již tehdy zde stál kostel a Spytihněv patřila mezi šest arcijáhenství na Moravě. Původní osídlení s kostelem se však nacházelo na protějším břehu řeky. Teprve po zániku hradiska na konci 12. století se osídlení přesunulo do současné polohy. V roce 1622 za třicetileté války byla ves i s kostelem vypleněna. Kolem roku 1624 se měl kostel

  Luděk Vláčil a Jiří Špaček - zdroj: http://www.spytihnev.cz, památkový katalog, https://cs.wikipedia.org, Kamenný klíč - Staroslovanské hrady- Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Roman Abušinov a Kateřina Sučková 2005 a další, 27.8. 2019

  popis

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednolodní orientovaná stavba s kněžištěm v půlkruhovém závěru, sakristií a přístavbou na obdélníkovém půdorysu na severní straně a z části představenou věží v průčelí. Prostor kostela je zaklenut valenou klenbou s lunetami, v nichž jsou osazena okna uzavřená obloukem. Prostor lodi člení pilastry s římsovými hlavicemi, pod nimiž jsou vždy čtyři zlacené růže. Vítězný oblouk je taktéž zdoben zlacenými růžemi. Na

  Jiří Špaček - zdroj: památkový katalog, 27.8. 2019

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Zlín  (ZL)
  Spytihněv