Již patrně v 15. stol. zde stávala gotická zvonice, ke které byla později přistavěna kaple. V r. 1755 zakoupen zvon sv. Donáta. V r. 1771 byla dokončena rozšiřující barokní přestavba. V r. 1996 byly pod omítkou v presbytáři a na vítězném oblouku objeveny rokokové fresky.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 08/2019
Graficke pismenko Pivonice jsou malá západomoravská ves asi se 70 obyvateli, nyní místní část města Bystřice nad Pernštejnem, od něhož leží asi 4 km východním směrem. Ves tvořila podhradí hradu Zubštejna, k jehož zřícenině, vzdálené asi 0,5 km, vedou tři turistické značky (červená, žlutá a modrá). Červená od Zubštejna pokračuje ke zřícenině hradu Pyšolec (3,5 km). Modrá naopak vede ze vsi ke zřícenině hradu Aueršperk (3 km). Hlavní dominantou samotné vsi je kaple sv. Anny nacházející se na návsi. Od r. 1958 je zapsána v seznamu kulturních památek ČR. U kaple stojí kříž z roku 1871.
Jiří Špaček a Luděk Vláčil - zdroj: památkový katalog a další, 25.8. 2019

  historie

  Již patrně v 15. století zde vznikla gotická zvonice, k níž byla asi po třicetileté válce přistavěna kaple. Jako stavební materiál měl sloužit kámen z hradu Zubštejna. V roce 1755 poslal bystřický farář a děkan František Dinter žádost arcibiskupské konzistoři o rozšíření pivonické kaple. V roce 1755 byl také zakoupen zvon sv. Donáta ulitý zvonařským mistrem Baltazarem Frolingerem z Brna. Při následné přestavbě dokončené v roce 1771 stavba

  Luděk Vláčil a Jiří Špaček - zdroj: Informační cedule, památkový katalog a další, 25.8. 2019

  popis

  Volně stojící kaple je spíše obdélného půdorysu s trojbokým závěrem kněžiště. Boční fasáda je členěna nízkou podezdívkou a je prolomena pravoúhlým vchodem, jednou okenní osou a další okenní osou slepou. Kolem oken se nachází profilovaná šambrána. Kněžiště je členěno na nárožích pilastry a římsovou hlavicí. Průčelí i nároží je zaobleno. Nad pravoúhlým vchodem je jedna okenní osa s oknem segmentově zaklenutým. V hladkém štítě je malé okno

  Jiří Špaček - zdroj: památkový katalog, 25.8. 2019

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kaple
  zachovalý
  není známo
  Česká republika
  Vysočina
   Žďár nad Sázavou  (ZR)
  Pivonice