Graficke pismenko Medlovský rybník s rozlohou asi 22 ha patří k oblíbeným místům rekreace v srdci Žďárských vrchů. Obklopen lesy skýtá klid a možnost nenáročné dovolené. Založen byl již v polovině 16. století Vilémem z Pernštejna. Rekreaci slouží hlavně jeho severní část, kde najdeme veřejné tábořiště se zázemím či skautský tábor. Na druhé části severního břehu, který rozděluje hráz rybníka, stojí od roku 1934 dnešní hotel Medlov. Vznikl na popud lyžařského reprezentanta Leoše Stehlíka, původně jako rekreační středisko s dívčím táborem. Částečně byla budova přestavěna v letech 1968-1973 pro potřeby tehdejší rekreace v duchu pozdní moderny doplněné uměleckými a uměleckořemeslnými prvky. Dnes je hotel památkově chráněn.

 
Graficke pismenko Kolem rybníka vede naučná stezka "Po stopách posledního vlka", která pokračuje k  sousednímu rybníku Sykovec u obce Tři Studně. Místo je hojně vyhledáváno cykloturisty a správně spadá pod obec Fryšava pod Žákovou horou, která leží asi 1 km severně.

Text: turistické
18.8. 2019 - Rozehnal Ivo - zdroj - http://www.region-vysocina.cz/newtp/od-rybniku-medlov-na-z-akovu-horu-cx198