Graficke pismenko Na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě, v části s parkovou úpravou najdeme zdobenou kašnu se sloupem, kterému dominuje socha sv. Anny. Součástí sousoší jsou sochy znázorňující sv. Jana z Nepomuku, Karla Boromejského, sv. Jana Sarkandra a sv. Šebestiána. Na sloupu dominuje sv. Anna s postavičkou Panny Marie. Jde o připomínku velkého požáru z roku 1723 a vděčnosti uchránění města před morovou ránou.

 
Graficke pismenko Samotný sloup je z období baroka z roku 1727, vybudovaný byl nákladem vrchnosti, kterou byla světská nadace šlechtičen Mariánská škola v Brně. Někdy během následujícího století zmizela z výklenku socha sv. Rozálie. V roce 1875 nechala vrchnost kolem sloupu postavit kašnu ve tvaru kvadrilobu, a celou kompozici doplily zmíněné sochy čtyř světců, jejichž autorem je pražský kamenosochař Karel Dvořák. Ten také restauroval poškozenou sochu sv. Anny a dodal nový dřík sloupu.
 
Graficke pismenko V letech 1990-92 byla památka restaurována, socha sv. Anny byla sejmuta a uložena v Horácké galerii. Na jejím místě se nachází kopie. V roce 1995 byl také obnoven vodní režim v kašně. Další restaurování proběhlo v roce 2003.
 
Graficke pismenko Od roku 1958 je kašna památkově chráněna.

Text: historie
16.8. 2019 - Rozehnal Ivo - zdroj - web www.nmnm.eu; MAXOVÁ, Ivana, NEJEDLÝ, Vratislav a ZAHRADNÍK, Pavel: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Kraji Vysočina, Národní památkový ústav, Praha 2006