zámek Beckov

kúria Medňanských, Medňanského kaštieľ

Graficke pismenko Existence trvalého osídlení na území obce je doložena již od 10. století. Beckov byl v minulosti významným opevněným trhovým městečkem, v němž sídlilo několik šlechtických rodů, díky čemuž zde vzniklo i několik kúrií (kúria-skromnější sídlo nižší a střední šlechty na Slovensku u nás označované jako zámek [popřípadě palác]). V 19. století se jich na území dnešní obce mělo nacházet až okolo deseti. Dodnes se však zachovaly pouze čtyři. Kúrie tvořily nejrozsáhlejší a architektonicky nejhodnotnější část zástavby vnitřního městečka.

 
Graficke pismenko Jednou ze zaniklých je kúria Medňanských (též Medňanského kaštieľ - jeden z typů šlechtických sídel na Slovensku u nás označovaný jako zámek [popřípadě tvrz]). Dne 23. dubna 1852 se zde do smíšeného manželství katolického otce barona Eduarda Medňanského a evangelické matky Marie Anny, rod. Szirmay narodil uznávaný malíř Ladislav Medňanský. V 1. polovině 20. stol bylo sídlo opuštěno a v 50. - 60. letech 20. století jej obyvatelé rozebrali jako stavební materiál na své domy. Patrový zámek se zahradou stál na dnešním volném prostranství v sousedství františkánského kláštera. Měl rozsáhlou zdí a příkopem obehnanou zahradu. Majitelé vlastnili hospodářství, pivovar v městečku i s pozemkaem sousedícím se zchátralým Erdödyovským zámkem.

Text: historie
6.8. 2019 - Luděk Vláčil - zdroj: https://www.pamiatky.sk a další