Graficke pismenko Velmi krásná a rozsáhlá zřícenina s několika málo výraznými zbytky zdiva na okraji svahu planiny v oblouku železniční tratě jižně od Bohušova ve Slezsku.

 
Graficke pismenko Nejstarší dvoudílnou středověkou dispozici odděloval mohutný příkop. Jádro i předhradí bylo navíc opevněno kolem celého obvodu mohutným příkopem a valem, který je na několika místech nápadně rozšířen, což dokládá existenci zemních bašt. Ve východním nároží jádra jsou zbytky rozměrné okrouhlé věže o průměru 11,5 m s poměrně velkým vnitřním prostorem, což nevylučuje její obytný charakter. V jižním koutě jádra jsou stopy paláce s okroulou nárožní věžicí. Další zástavba jádra je nečitelná.
 
Graficke pismenko Na předhradí byla proti velké věži vybudována dvouprostorová budova s opěrnými pilíři, jejíž torzo dnes tvoří hlavní dominantu hradu. Ze zástavby předhradí se dochoval ještě fragment zdiva branské věže a opevněného mostu.
 
Graficke pismenko Na východní straně hradu se nacházejí ještě další dvě mladší předhradí chráněná složitým systémem příkopů a valů.
 
Graficke pismenko Hrad byl patrně pobořen v souvislosti s odchodem švédské armády, která si z něj udělala svou základnu v 1. polovině 17. století.

Text: turistické
12.2. 2006 - Jan P. Štěpánek, M. Plaček : Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 1996