Graficke pismenko Zděná, bohatě členěná barokní boží muka v dominantní pozici u zaniklé cesty do Nové Cerekve. Jejich přesné stáří není doloženo, podle letopočtu 1642, který byl objeven při rekonstrukci v roce 2009, lze spekulovat o tom, že jejich vznik souvisel s událostmi třicetileté války. Po odklonu trasy komunikace do Nové Cerekve se ocitla na okraji obce mimo používané cesty. Starou komunikaci snad připomínají dvě vzrostlé lípy, které pravděpodobně byly součástí stromořadí. Boží muka a jejich okolí byly upraveny v letech 2009-2010.

Text: historie
6.7. 2019 - Milan Caha (zdroj: http://www.dedictvivysociny.cz)