Sv. Gorazd II.

Graficke pismenko Vladyka (pravoslavný biskup) Gorazd se narodil jako Matěj Pavlík v Hrubé Vrbce 26. dubna 1879 jako syn zdejšího starosty. Vystudoval gymnázium v Kroměříži a poté bohosloveckou fakultu v Olomouci, kterou ukončil v r. 1902. O čtyři roky později byl vysvěcen na katolického kněze. Brzy se však zapojil do reformního hnutí katolického duchovenstva, v jehož programu byly mimo jiné požadavky na zavedení českého a slovenského bohoslužebného jazyka, zřízení československého patriarchátu, svobody náboženství a zrušení nuceného celibátu katolických kněží. Tento program byl Římem odmítnut.

 
Graficke pismenko Pro své postoje byl v r. 1920 z katolické církve exkomunikován a přihlásil se k nově vzniklé Církvi československé (od r. 1971 husitské), kterou v lednu téhož roku založil ThDr. Karel Farský. Matěj Pavlík usiloval o spojení Československé církve s pravoslavnou církví. V r. 1921 byl Matěj Pavlík v Bělehradě vysvěcen na pravoslavného kněze a přijal jméno Gorazd na paměť následníka sv. Metoděje, který musel z Velké Moravy odejít. Během Pavlíkovy misijní činnosti zvítězil v Československé církvi liberální proud a Matěj Pavlík byl se svými stoupenci nucen církev opustit. Dne 25. listopadu 1925 se Gorazd stal biskupem Československé náboženské obce pravoslavné. V letech 1928-1942, díky jeho úsilí, bylo postaveno 14 pravoslavných chrámů, z nichž stojí velká část zejména na Hané.
 
Graficke pismenko V r. 1942 se dozvěděl, že se v kryptě pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici na Novém Městě pražském skrývají s vědomím jeho spolupracovníků parašutisté, kteří provedli atentát na Heydricha. Po jejich smrti se ve snaze zabránit perzekucím pravoslavné církve rozhodl dobrovolně obětovat a všechnu vinu vzít na sebe, přestože o schovaných parašutistech původně vůbec nevěděl. Zaslal nejvyšším představitelům protektorátu dopis, ve kterém nabízel svůj život. V červnu 1942 byl zatčen a 4. září téhož roku společně se třemi nejbližšími souvěrci popraven na kobyliské střelnici. Represím se však zabránit nepodařilo. Pravoslavná církev byla zakázána, veškerý její majetek byl zabaven a všichni duchovní byli deportováni na nucené práce do Německa.
 
Graficke pismenko Ačkoli Srbská pravoslavná církev vladyku Gorazda II. uctívala jako mučedníka a svatého již dlouhou dobu, jeho svatořečení v Československu proběhlo až v olomouckém chrámu sv. Gorazda I. ve dnech 4. - 6. září 1987.

Text: historie
3.8. 2019 - Luděk Vláčil a Jiří Špaček - zdroj: https://cs.wikipedia.org, http://www.orthodoxia.cz a další


OOO