Graficke pismenko Původně byl v Hrubé Vrbce roku 1989 zbudován pouze památník místního rodáka, novomučedníka biskupa (vladyky) sv. Gorazda II. (občanským jménem Matěj Pavlík). O vybudování památníku se zasloužil pravoslavný kněz Alexandr Novák ze Znojma společně s místní obyvatelkou sestrou Gorazdou, vlastním jménem Růžena Prachařová, rozená Pavlíková. Protože jeho zřízení v rodném domku nebylo možné, byla tam umístěna jen pamětní deska a památník byl umístěn do současného objektu.

 
Graficke pismenko V roce 1992 byl památník rozšířen o monastýr (pravoslavný klášter). Prvním představeným monastýru se stal otec Kyrill Pospíšil z Opavy, který tu působil až do své smrti 19. 4. 2003. Dne 22. 4. byl pochován u zdi monastýru. Součástí monastýru je i kaple, kterou vyzdobil freskami Ľubomír Kupec, slovenský kněz působící nyní v Americe. Na čelní fresce je zobrazen Kristus s Pannou Marií a Janem Křtitelem, na bočních stěnách je ukřižovaný Kristus s matkou a apoštolem Janem, sv. Cyril a Metoděj a dále čeští světci Václav, Ludmila, Ivan, Prokop a Gorazd. Místnost památníku věnovaná životu sv. Gorazda II. uchovává dopisy, které psal, dobové novinové články a liturgická roucha, která používal.
 
Graficke pismenko V letech 2003-2014 stál v čele monastýru otec Jáchym (Roman Hrdý), pozdější biskup hodonínský (2009–2014), arcibiskup pražský (2014–2015) a nynější titulární arcibiskup berounský. Za jeho působení zaznamenal monastýr velký rozkvět. Konaly se zde různé akce a tábory. V té době zde žili tři monaši (pravoslavní mniši).
 
Graficke pismenko Monastýr slouží také jako místo k přespání pro poutníky, kteří si sem přijdou vyslechnout liturgii, která je zčásti sloužena ve staroslověnštině, a nabrat duchovní posily. Významnou část návštěvníků tvoří také Bulhaři, Srbové, Rusové a Ukrajinci, kteří žijí a pracují v Čechách a na Moravě.
 
Graficke pismenko V roce 2014, ještě za biskupa Jáchyma, proběhla oprava budovy. Původně byl monastýr budován stylově s respektem k Horňácké tradici. V roce 2017 však proběhla celková rekonstrukce, která původní vzhled stavby zásadně změnila. Z této doby pochází dvě výrazné věžičky na hlavní budově zhotovené po vzoru východní Evropy.
 
Graficke pismenko V současnosti monastýr spravuje otec Arkadiusz. V monastýru se v každodenní modlitbě a ve službě Boží snaží o oživení a o zachování pravoslavné, cyrilometodějské církevní tradice, která byla na zemi moravskou přinesena z Byzantské říše před více než tisíci lety.

Text: historie
3.7. 2019 - Luděk Vláčil a Jiří Špaček - zdroj:http://www.hrubavrbka.cz, http://www.orthodoxia.cz, arcibiskup Jáchym a další


OOO