Graficke pismenko Evangelíci se v Holíči připomínají již kolem roku 1580. V 17. století již tvořili evangelíci silnou komunitu. Rozhodnutí Marie Terezie zakazovalo pohřbívat evangelíky na římskokatolickém hřbitově, proto byl evangelíkům po vydání tolerančního patentu přidělen císařem Josefem II. hřbitov v severní části nad kaplí sv. Floriána. Rozhodnutí o rozšíření náboženské svobody vydal císař Josef II. v roce 1786 a povolil evangelíkům též stavět věže.

 
Graficke pismenko Základní kámen evangelického klasicistního farního kostela posvětil Ján Klačány 2. června 1787. K dokončení a vysvěcení stavby došlo 18. května 1788. Kostel s farou byl vybaven skromně a jednoduše. V roce 1790 obdržel darem křtitelnici. S evangelickým kostelem je spojeno jméno Františka Slámy, který byl stavitelem a zároveň truhlářem. Zasloužil se o postavení větrného mlýna v Holíči a evangelický kostel vybavil lavicemi, pavlačemi a kazatelnou. Zhotovil celý vnitřek kostela podle uměleckého návrhu panského architekta Karla von Bertele. Hlavní oltář je klasicistní z konce 18. století s obrazem Krista modlícího se v Getsemanské zahradě na úpatí Olivetské hory, jehož posiluje anděl. K výročí 100 let od dokončení stavby byla v roce 1888 fara s kostelem zrekonstruována. Další rekonstrukce proběhla v roce 1967.
 
Graficke pismenko Chrám s farou slouží svému původnímu účelu. V současnosti se k evangelické církvi hlásí asi 6 % obyvatel města Holíč.

Text: historie
2.7. 2019 - Jiří Špaček a Luděk Vláčil - zdroj: web města Holíč, http://www.pamiatkynaslovensku.sk a další