Graficke pismenko Kostel je jednolodní orientovaná stavba s odsazeným presbytářem, s vestavěnou věží v průčelí a s půlkruhovým závěrem. Loď je prolomena dvěma půlkruhově zaklenutými okenními osami a jednou malou segmentově zaklenutou. Kněžiště má jednu okenní osu půlkruhově zaklenutou. Na jižní straně je přístavek sakristie prolomen pravoúhlým čtvercovým oknem.

 
Graficke pismenko Věž představěná v průčelí tvoří rizalit, v němž je prolomen vchod v půlkruhovém výklenku. Druhé patro je prolomeno dvěma a jednou okenní osou segmentově zaklenutou, zvonicové patro pak jednou okenní osou půlkruhově zaklenutou. Nad oknem je kruhový hodinový ciferník a nad ním podstřešní římsa hrotovitě zalomená. Pod římsou věže se nachází zubořez. Věž je kryta stanovou střechou s makovicí zakončenou křížem. Loď je zaklenuta čtyřmi poli pruské klenby dělené pasy, spočívající na pilastrech s římsovou hlavicí. Pod věží je klenba valená a v sakristii plochostropá.
 
Graficke pismenko Některé části vnitřního vybavení jsou památkově chráněny pro výjimečnou uměleckou a historickou hodnotu. Jde zejména o křtitelnici z poloviny 17. století, obraz a plastiku sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století, z téže doby mešní kalich a obraz sv. Barbory, oltářní obraz Křest Páně z r. 1881 od Emila Pirchana a zvon ve věži z r. 1776 od olomouckého zvonaře Wolfganga Strauba.
 
Graficke pismenko Kolem kostela se nachází hřbitov a celý areál je obehnán 2 metry vysokou zdí. Vedle stojí fara.

Text: popis
27.6. 2019 - Jiří Špaček a Luděk Vláčil (s využitím informací různých internetových stránek)