Graficke pismenko První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1365. Babický kostel sv. Jana Křtitele je prvně doložen roku 1448. Některé prameny tento rok považují i za rok dokončení jeho výstavby. V letech 1764-1766 byl původní gotický kostel barokně přestavěn, přičemž bylo přistavěno nové kněžiště, sakristie, věž a vznikl i nový zděný kůr. Kostelní zvon ve věži pochází z roku 1776 a zhotovil jej olomoucký zvonař Wolfgang Straub.

 
Graficke pismenko Při přestavbě kostela v roce 1876 byla věž zvýšena o 5,5 metru, pokryta plechem a opatřena bání s křížem a hromosvodem. V kostele byly varhany z roku 1837, které postavil brněnský varhanář František Harbich (1780-1862). Nástroj se však nedochoval. Počátkem 2. světové války byl nahrazen jednomanuálovými varhanami z brněnské Velké synagogy. Tento nástroj je v kostele dodnes a byl nedávno generálně opraven. Při opravě střechy kostela v roce 1994 byl vyjmut z věžové báně balík s dokumenty a mincemi, který zde byl uschován 118 let. Nacházely se v něm listiny a mince z let 1792-1876. Po dokončení rekonstrukce byly do báně navráceny a doplněny o mince a listiny z roku 1994.
 
Graficke pismenko Chrám je farním kostelem babické římskokatolické farnosti a konají se v něm pravidelné bohoslužby. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Text: historie
27.6. 2019 - Jiří Špaček a Luděk Vláčil (s využitím informací různých internetových stránek)