Graficke pismenko První známá písemná zmínka o vsi a pozdější obci Kotvrdovice pochází z roku 1349. Podle obecní kroniky se v roce 1938 vedle starší zvoničky začala stavět kaple Božského Srdce Páně, která byla dokončena během II. světové války. Slavnostní svěcení se konalo 30. srpna 1942. Stavbu financovali a postavili místní občané. Již v roce 1944 byla celá obec násilně vystěhována pro účely nacistické střelnice. Za války došlo k zabavení zvonu pro válečné účely. V roce 1946 byl slavnostně vysvěcen nový zvon na počest návratu obyvatel do obce. V roce 1980 byl nahrazen původní dřevěný oltář, v němž měly být podle farní kroniky uloženy ostatky sv. Theodora a sv. Urbana. Od té doby je v kapli oltář obrácen k lidem a zdobí jej oltářní obraz Božské srdce od Mikoláše Medka (1926-1974). Obraz od autora získal jedovnický farář František Vavříček. Další úpravy proběhly v roce 1987, kdy byl podle návrhu Ludvíka Kolka upraven interiér presbytáře. V červnu 2014 byla na průčelí kaple vytvořena výrazná plastika Božského Srdce podle návrhu Jana Koblasy. V dubnu 2018 byla na střechu umístěna jeřábem nová zvonička.

Text: historie
16.6. 2019 - Luděk Vláčil - zdroj: https://www.kotvrdovice.cz/historie-obce/, https://www.blanensko.cz/kotvrdovice/ další