Nejdek

Pohansko

Graficke pismenko Lokalita Pohansko u Nejdku byla osídlena již v eneolitu, poté v době bronzové, době laténské a v časně slovanském období. Ve střední době hradištní, přesněji v 9. století, zde vzniklo raně středověké velkomoravské nížinné hradiště o celkové ploše asi 23 ha, chráněné hradbami a příkopy, lužním lesem a rameny řeky Dyje.

 
Graficke pismenko Hradiště se skládalo z akropole oválného půdorysu o ploše asi 6,4 ha, které po celém obvodu obklopoval příkop a val, na severní straně dnes poškozené erozním působením řeky. Na severu akropoli chránil ještě meandr řeky Dyje a na severozápadě její jižní rameno, zvané Zámecká Dyje. Na vodou nechráněné východní a jihovýchodní straně vymezovaly areál dva vnější obloukovitě prohnuté valy, připojující se původně k hradbě akropole a zároveň vymezující dvě předhradí. Lokalita Pohansko u Nejdku patřila zejména ve velkomoravském období, ale již předtím mezi hospodářská a politická centra moci. Jeho zánik je kladen do 10. století.
 
Graficke pismenko Hradiště je známo od roku 1837, archeologický výzkum na něm proběhl v letech 1957–1958 a zjistil zde bohaté pravěké nálezy kultury s moravskou malovanou keramikou z mladší doby kamenné, kulturu nálevkovitých pohárů z pozdní doby kamenné, dále nálezy z doby bronzové a doby laténské. Slovanská doba je zastoupena nálezy již z průběhu 7.-9. století. Archeologické nálezy a vykopávky z hradiště Nejdek jsou vystaveny v muzeu Pohansko u Břeclavi. Z hradiska se zachovaly valy dodnes dosahující výšky až 3 m a šířky 15 m.
 
Graficke pismenko V části prostoru akropole se v současnosti nachází oplocený areál výzkumného pracoviště Ústavu pěstění lesů Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Text: historie
7.6. 2019 - Luděk Vláčil a Jiří Špaček (knihy Staroslovanské hrady; Slovanské hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Kamenný klíč, 2005 a s využitím informací různých internetových stránek )