Nejdek

Pohansko

Graficke pismenko Hradiště (též hradisko) byla pravěkými a raně středověkými předchůdci vrcholně středověkých hradů a opevněných měst. Dodnes se zachovala v podobě terénních nerovností, valů a příkopů. Jedna taková lokalita se nachází v lužním lese mezi říčními rameny Dyje přibližně 2 km severozápadně od malé osady Nejdku (část obce Lednice). Tato archeologická lokalita se často označuje jako Pohansko nebo přesněji Pohansko u Nejdku, protože snadno hrozí záměna se známější stejnojmennou archeologickou lokalitou Pohansko u Břeclavi. Užívá se i název Nejdek.

 
Graficke pismenko K lokalitě se nejlépe dostanete ze severního okraje osady Nejdek, odkud budete pokračovat na sever po mostku přes Zámeckou Dyji (jižní rameno Dyje) a cestou lužním lesem až k rozcestí s červenou značkou. Dále budete pokračovat stále na sever, asi 300 m od rozcestí na mýtině za dalším mostkem odbočíte vlevo a lesní cestou půjdete až k valům. Většina lokality hradiska s pozůstatky valů je volně přístupná. V prostoru akropole se nachází oplocený areál výzkumného pracoviště Ústavu pěstění lesů Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.
 
Graficke pismenko Zajímavostí je, že plocha jihovýchodně od hradiště má pomístní název "Pohanské pohřebiště", což napovídá o možné funkci této rozsáhlé plochy. Další zajímavostí je výzkumem zjištěný nález neolitického kruhového areálu (rondelu) nacházející se asi 400 m jihozápadně od hradiště na pravém břehu jižního ramene Dyje v prostoru tzv. Gajdošovy cihelny. V místech archeologických nálezů je bez dohledu archeologů zakázáno hledání s detektorem kovů.

Text: turistické
7.6. 2019 - Luděk Vláčil zdroj: Staroslovanské hrady; Slovanské hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Kamenný klíč, 2005