kostel sv. Ducha (Hl. Geist-Kirche)

Kirchstetten, Neudorf bei Staatz

Graficke pismenko Nejstarší stavbou vsi Kirchstetten, která se prvně uvádí v dokumentech z roku 1161, je kostel sv. Ducha. Nejstarší částí kostela je románská loď pocházející ze 13. století. Kolem roku 1400 byla stavba rozšířena o gotické kněžiště a věž. V 16. století do věže zavěsili dva zvony: menší zvon byl ulit zřejmě v roce 1515 (podle Gottfrieda Grafa však údajně pochází z 12. století [slitina stříbro-bronz]), větší zvon nese dataci 1535 a nápis „Ave Maria gratia plena…“. Oltář byl zhotoven kolem roku 1700 a ve druhé polovině 18. století byl doplněn výjevem Ukřižování. V 18. století došlo k celkem bohaté výbavě interiéru. Z tohoto období pochází postava Panny Marie a sv. Jana na triumfální obloukové zdi. V roce 1800 byla v kostele postavena stylová mramorová kazatelna. Křížová cesta byla přidána až ve 20. letech 19. století.

 
Graficke pismenko V kostele jsou vzácné barokní varhany, které postavil v roce 1826 Ignác Reinold, žák Josefa Silberbauera ze Znojma. Varhany byly původně v kostele sv. Floriána v Hanfthalu. Později je ve farnosti Pottenhofen opravil vídeňský varhanář Franz Ullman. V Pottenhofenu varhany zůstaly téměř 50 let, než byly nakonec převezeny do Kirchstettenu, kde slouží dodnes. Před konáním Dolnorakouské zemské výstavy v Kirchstettenu v roce 1998 byl kostel opraven. Chrám slouží jako římskokatolický filiální kostel náležející k farnosti Neudorf bei Staatz. Stavba je kulturní památkou v Rakouska.

Text: historie
21.6. 2019 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.neudorf.co.at/system/web/zusatzseite.aspx? a další