Graficke pismenko Jihomoravská obec při rakouské hranici, která má v současnosti necelých 700 obyvatel, užívá novodobý a umělý název Jevišovka až od r. 1950. Je sice doložena již od r. 1353 a žilo zde německé obyvatelstvo, které jí dalo název Fröllersdorf. V 16. století přijali Liechtensteinové na své panství několik set chorvatských rodin, které uprchly před tureckými vojsky. Chorvati v obci nakonec získali většinu přes 70% a nazývali ji Frielištof. Po vzniku Československa byl název počeštěn na Frélichov. Po 2. světové válce došlo k celkové výměně obyvatelstva. Německé obyvatelstvo bylo vysídleno do Rakouska a Německa a r. 1948 stejný osud potkal i Chorvaty. Ti však byli z politických důvodů násilně přestěhováni do vnitrozemí, zejména do vylidněných vesnic severní Moravy. Obec dostala r. 1949 pojmenování Charvátská, avšak již po roce byl tento nepatřičný název opět změněn, a to podle řeky, která obtéká obec z jihu a krátce poté se vlévá zleva do Dyje.

 
Graficke pismenko Do obce Jevišovka vede jihozápadním směrem odbočka ze silnice II/414 u Drnholce. Asi kilometr od jižního okraje zástavby se pak nachází místní železniční zastávka na trati 246 (Břeclav-Mikulov-Hrušovany nad Jevišovkou-Znojmo).
 
Graficke pismenko Nejstarší stavbou a dominantou malé příhraniční jihomoravské obce Jevišovka je gotická věž funkcionalistického římskokatolického kostela svaté Kunhuty. Před kostelem stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1741 od Ignáce Lengelachera. Kolem kostela prochází dvě cyklistické trasy.

Text: turistické
23.5. 2019 - Jiří Špaček a Luděk Vláčil (s využitím informací různých internetových stránek)


Zavřít reklamu