Graficke pismenko Podle falza ze 14. století Vilém z Kounic daroval roku 1173 patronát kostela v Dunajovicích klášteru dolnokounickému. I když se jedná o pozdější falzifikát, lze výše uvedený údaj považovat za věrohodný. První prokazatelná zmínka o dunajovickém kostele má pocházet z roku 1276, kdy musel odvádět desátek ženskému klášteru v Kounicích. Současný chrám byl založen v gotickém slohu v 1. polovině 14. století a k nejstarším dochovaným částem patří kněžiště a východní část lodi. Od poloviny 16. století do třicetileté války byl kostel pod protestantskou správou. Po vrácení katolíkům došlo v letech 1647-1657 k celkové rekonstrukci kostela, po jejímž dokončení byl nově vysvěcen. Další přestavba proběhla v letech 1693-1694, kdy byla kostelní loď prodloužena západním směrem a k novému průčelí byla přistavěna čtyřboká věž se střechou v podobě jehlanu. Tím vznikla téměř současná podoba stavby. V 18. století byla pak šindelová krytina nahrazena břidlicovou, přistavěna kaple Božího hrobu a nejstarší část lodi byla vyztužena opěrnými pilíři. Současná budova fary byla postavena zřejmě po požáru v roce 1762, kdy došlo i k rozšíření kostela. V letech 1845-1849 byla provedena velká generální oprava kostela. Při poslední opravě byla roce 2001 vyměněna střecha věže.

 
Graficke pismenko Kostel měl původně tři zvony. Dva byly v průběhu 2. světové války zrekvírovány a ponechán byl pouze umíráček z roku 1711. V roce 1971 byly na náklady farníků pořízeny dva nové zvony, které byly zasvěceny Panně Marii a věrozvěstům sv. Cyrilu a Metodějovi.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Jiljí je kostelem farním, římskokatolická farnost Dolní Dunajovice je však administrována excurrendo z Drnholce. Stavba je od roku 1958 zapsána v seznamu kulturních památek ČR

Text: historie
28.5. 2019 - Jiří Špaček a Luděk Vláčil (s využitím informací různých internetových stránek)

tianDe Praha

Jihomoravská vinařská obec Dolní Dunajovice (německy Unter-Tannowitz) je doložena od r. 1183 a patří k těm větším v oblasti. V současnosti tu žije přes 1700 obyvatel. V minulosti tu bylo silné zastoupení německého obyvatelstva. Narodil se tu též Dr. Karl Renner (1870-1950), první rakouský kancléř po…
turistické - Jiří Špaček a Luděk Vláčil (s využitím informací různých internetových stránek)
Kostel je jednolodní stavba s odsazeným kněžištěm, k němuž na východní straně přiléhá sakristie obdélníkového půdorysu a na jihu hranolová kaple. Boční zdi lodi jsou opatřeny odstupňovanými opěrnými pilíři. V hladkých fasádách jsou prolomena velmi nízká okna. Zvonici zapojenou do západního průčelí č…
popis - Jiří Špaček a Luděk Vláčil (s využitím informací různých internetových stránek)
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu