Graficke pismenko Podle falza ze 14. století Vilém z Kounic daroval roku 1173 patronát kostela v Dunajovicích klášteru dolnokounickému. I když se jedná o pozdější falzifikát, lze výše uvedený údaj považovat za věrohodný. První prokazatelná zmínka o dunajovickém kostele má pocházet z roku 1276, kdy musel odvádět desátek ženskému klášteru v Kounicích. Současný chrám byl založen v gotickém slohu v 1. polovině 14. století a k nejstarším dochovaným částem patří kněžiště a východní část lodi. Od poloviny 16. století do třicetileté války byl kostel pod protestantskou správou. Po vrácení katolíkům došlo v letech 1647-1657 k celkové rekonstrukci kostela, po jejímž dokončení byl nově vysvěcen. Další přestavba proběhla v letech 1693-1694, kdy byla kostelní loď prodloužena západním směrem a k novému průčelí byla přistavěna čtyřboká věž se střechou v podobě jehlanu. Tím vznikla téměř současná podoba stavby. V 18. století byla pak šindelová krytina nahrazena břidlicovou, přistavěna kaple Božího hrobu a nejstarší část lodi byla vyztužena opěrnými pilíři. Současná budova fary byla postavena zřejmě po požáru v roce 1762, kdy došlo i k rozšíření kostela. V letech 1845-1849 byla provedena velká generální oprava kostela. Při poslední opravě byla roce 2001 vyměněna střecha věže.

 
Graficke pismenko Kostel měl původně tři zvony. Dva byly v průběhu 2. světové války zrekvírovány a ponechán byl pouze umíráček z roku 1711. V roce 1971 byly na náklady farníků pořízeny dva nové zvony, které byly zasvěceny Panně Marii a věrozvěstům sv. Cyrilu a Metodějovi.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Jiljí je kostelem farním, římskokatolická farnost Dolní Dunajovice je však administrována excurrendo z Drnholce. Stavba je od roku 1958 zapsána v seznamu kulturních památek ČR

Text: historie
28.5. 2019 - Jiří Špaček a Luděk Vláčil (s využitím informací různých internetových stránek)


Zavřít reklamu