Život jeptišek

Graficke pismenko Jeptišky vstupovaly do klášera s tím, že již nikdy neměly vijít ven. Vcházely bočním vchodem, který je dnes již zazděný a jejich pohyb po areálu byl omezen. Čas trávily modlitbami, kterým věnovaly 7- 8 hodin denně. Bydlely samostaně v malých celách, které byly umístěny v budově vedle kláštera. Cely byly velmi chladné. Budovu s klášterem spojovala úzká chodba. V celém klášteře nebyla zasklená okna a topilo se puze v jediné společné místnosti. Zřejmě i proto se jeptišky dožívaly v průměru jen 30-ti let. Jejich těla se pohřbývala přímo v kášteře pod podlahou v křížové chodbě, která obklopuje rajskou zahradu. Při archeologickém průzkumu byly objeveny hroby ve třech vrstvách nad sebou.Těla byla po archeologickém průzkumu ponechána na původních místech.

Text: historie
9.5. 2015 - Luděk Vláčil - čerpáno z výkladu průvodce