Graficke pismenko Velmi dobře zachovalá barokní žulová boží muka z roku 1756 se nacházejí na severozápadním okraji městyse, na křižovatce silnic na Velešov a na Zbinohy. Jedná se o ukázku drobné barokní sakrální architektury v podobě typické pro tuto část Vysočiny. Kamenný hranolový pilíř má patku mírně rozšířenou. Je zdobený velmi střízlivě - rytými rámy a dnes již málo zřetelným reliéfem krucifixu. Čtyřboká lucerna je půlkruhově zakončená, zdobená je rytými rámy a kovovým křížkem na vrcholu. Památkově jsou chráněna od roku 1958.

Text: historie
12.3. 2019 - Milan Caha (zdroj: https://pamatkovykatalog.cz)


OOO