hrad Nový hrad

Boží dům
Zřícenina hradu. Postaven v l. 1450-65 Kostky z Postupic. Aktivním životem překonal většinu soudobých hradů, byl centrem panství až do vypálení Švédy r. 1645 a obyvatelný ještě r. 1750. Poté majiteli Horbuval-Chamare rozebrán při výst. nového sídla.
Hlavní obrázek místa
© Ivo Rozehnal 08/2018
Graficke pismenko K návštěvě sporých zbytků hradu bylo až donedávna smysluplné vyrazit pouze mimo vegetační období, jinak byl celý areál porostlý hustými bezinkami, kopřivami a vysokou trávou. Podle zpráv z tisku z r. 2014 byla celá plocha prokácena a zbavena náletových dřevin. Nejezděte sem ovšem v září a říjnu, hrad je součástí obory a jeleni mají v tomto období říji, proto je celá obora uzavřena.
Zany plus Vlastislav Svoboda: Nové Hrady - Boží dům, Hláska XXV/3, Klub Augusta Sedláčka, Plzeň 2014, 17.7. 2004

  turistické

  ZŘÍCENINA NENÍ VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ!!
  Do nedávna sice byl vstup do anglického parku a tedy i na hradní kopec ke zřícenině zdarma, ale v současné době je vstup do celého zámeckého areálu zpoplatněn a na kopec se jinak, než hlavní zámeckou branou nedostanete. Vstup činí 50 Kč za dospělou osobu, 150 Kč rodinné a 30 Kč snížené.
  Vojtěch Barcal , 7.12. 2018

  historie

  dějiny hradu
  Nové Hrady jak již jméno napovídá patří k našim nejmladším hradům, postavili je na kopci nad vsí ze 13. století Kostkové z Postupic až někdy v letech 1450-65. Na druhou stranu svým aktivním životem překonal většinu hradů své doby. V první polovině 16. století se mu vyhnula vlna opouštění nepohodlných starých sídel, centrem panství byl až do vypálení Švédy roku 1645 a obyvatelný byl ještě roku 1750. V té době se noví majitelé panství hrabata

  Zany, 17.7. 2004
  popis
  Podoba hradu je díky jeho téměř úplnému rozebrání čitelná jen v náznacích. Protáhlý pětiúhelník hradu (osy cca 70 a 90 m) byl obklopen valovým opevněním o šířce kolem 20 metrů. Za ním následovala 1,4 metrů silná hradba se zaoblenými rohy. Jediným dochovaným zbytkem hradu je severozápadní cca 20 metrů dlouhý úsek této hradby s dochovaným lícem a narušenou korunou zdiva. Na vnějším líci jsou dochovány zbytky malty a otvory po kůlech samonosného

  Zany, 17.7. 2004
  Nový hrad
  Podhradní vesnice, která se až cca do poloviny 16. století nazývala Boží dům, je prvně zmíněna již v roce 1293 v listině opata litomyšlského premonstrátského kláštera Oldřicha. Tehdy se připomíná jistý Slavibor de Domo dei (Slavibor z Božího domu) jako svědek právního aktu. Na základě predikátu lze soudit, že již tehdy zde mohlo existovat nějaké panské sídlo, avšak jistě ne na místě dnes známého hradu. Název může napovídat, že zde již tehdy byl

  BARCAL, Vojtěch, Hrad a zámek v Nových Hradech u Litomyšle, Plzeň 2017, s. 5-20., 29.10. 2018

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Ústí nad Orlicí  (UO)
  Nové Hrady