Graficke pismenko Tomáš Svoboda (2. pol. 17. stol. - 4. června 1729) byl panský myslivec z nedalekého Češova. Byl to tajný evangelík, který ze zásady odmítal katolickou víru. Z podnětu kopidlnských jezuitů byl obžalován z držení a čtení zakázaných knih a ze zpochybňování zázraků sv. Jana Nepomuckého, který byl právě 19. března 1729 svatořečen.

 
Graficke pismenko Tomáš Svoboda byl na panství Kopidlno odsouzen k smrti a 4. 6. 1729 sťat. Jeho tělo bylo po popravě údajně spáleno a  popel zakopán na starém popravišti na výšině nad městem. Myslivcův životní příběh byl literárně zpracován a zakomponován do románu Aloise Jiráska Temno, který vyšel r. 1915.

Text: historie
3.5. 2019 - Jiří Špaček (s využitím informací z různých internetových stránek)


OOO