Hradiště

Holý vrch, Ve Styčí

Graficke pismenko Výšinná lokalita, zvaná též místními Holý vrch nebo Ve Styčí, je ze západní a severní strany chráněna prudkým, skalnatým srázem. Na východě a jihu se jedná o pozvolný svah s náznaky valu. Povrchový sběr, zahájený v letech 1976 až 1977, pak 1980 až 1981, zaměřený geodety v roce 1981, odhalil zlomky halštatských a slovanských střepů. Ty druhé jsou, podobně jako nálezy z nedalekých Hřivic či Kličína u Žatce, datovány do 8. století našeho letopočtu a osídlení této lokality s nimi určitě přímo souvisí. Žel některé zlomky keramiky byly ztraceny. Na skutečný zájem archeologů bývalé hradiště u Opočna teprve čeká.

Text: historie
24.2. 2019 - Archeologické rozhledy 1999 - Ivana Pleinerová, Pravěké památky Čech - kolektiv


Zavřít reklamu