Graficke pismenko Farnost je v Branišově poprvé uváděna roku 1350. Patronem farnosti byl tehdy klášter v Želivi. Někdy za husitských válek farnost zanikla a zdejší kapli (která stávala na místě současného kostela) duchovně spravoval farář z Úsobí. Někdy před rokem 1653 byl v Branišově postaven kostel, který se ve zmíněném roce stal filiálním kostelem farnosti Úsobí a a zůstal jím až do poloviny 18. století. Současný kostel byl vystavěn v letech 1749 – 1751. Za jeho stavitele je považován významný český architekt a stavitel italského původu Anselmo Martin Lurago.

 
Graficke pismenko Jedná se o jednolodní barokní stavbu s trojbokým závěrem a věží na čelní straně. V roce 1784 je kostel převeden pod správu královéhradecké diecéze. Areál kostela a hřbitova s márnicí je památkově chráněn od roku 1958. Při archeologickém průzkumu v roce 2013 bylo v kostele objeveno 28 koster a unikátní mlecí kámen na rudu, pravděpodobně z 13. století.
 
Graficke pismenko V kostele se konají nedělní bohoslužby jednou za dva týdny s výjimkou doby, po kterou jsou prováděny opravy objektu.

Text: historie
8.3. 2019 - Milan Caha (zdroj: https://pamatkovykatalog.cz)


Zavřít reklamu