Graficke pismenko Dokument z roku 1604 uvádí, že v té době žilo v obci Střítež jen několik Židů. Na počátku 17. století zde ale již byla početná židovská obec, která si pro své potřeby založila zdejší hřbitov.

 
Graficke pismenko Hřbitov má téměř čtvercový půdorys, obehnaný zbytky kamenné hřbitovní zdi. Na jeho ploše se dochovalo 55 náhrobků z 18. až 20. století. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1834, nejmladší z 18. března 1939. Náhrobky mají nápisy hebrejské, německé i  české. Torzo obřadní síně stojí v severozápadním rohu hřbitova.
 
Graficke pismenko Od 40. let 20. století byl hřbitov opuštěn, za německé okupace byl poškozen a po válce dále chátral. V létě 2011 zde probíhaly práce, při kterých byly náhrobky na ploše hřbitova vztyčeny nebo částečně odkryty. Rekonstrukci a opravu náhrobků prováděla Židovská obec. Hřbitov je chráněn jako kulturní památka České republiky od roku 1958.

Text: historie
14.2. 2019 - Milan Caha (zdroj: https://pamatkovykatalog.cz a další zdroje)