Graficke pismenko Stavba z režného neomítnutého zdiva z ostře pálených cihel sestává z lodi a výrazně odděleného presbyteria, jehož závěr je půlkruhový. Sedlová střecha je pokryta taškovou krytinou. Na hřebenu střechy nad lodí jsou na protilehlých koncích znamení kříže z kamene. Okna presbyteria jsou jednoduchá, klenutá lomeným obloukem. Okna lodi jsou sdružená s jednoduchou rozetou. Všechna mají barevné výplně. Vchod pod dřevěným pavlánem má členěný kamenný portál, nad vchodem se nachází velké rozetové okno. Dlažba je keramická. Kazatelna v levém rohu je nízká, cihlová, půlkruhová, parapet a pultík kamenný. Oltářní mensa a lavice jsou dřevěné, jednoduchého tvaru. Vnitřní prostora je omítnutá, presbytář zakončuje vítězný oblouk z kamenných článků. Patka vítězného oblouku je podepřena dvěma sloupky na konzolách.

 
Graficke pismenko Anglikánský kostel v Mariánských Lázních v románsko-novogotickém slohu je typickou ukázkou anglické venkovské sakrální architektury druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Obdobný kostel navrhl architekt William Burghes ve městě Fleet v hrabství Hampshire, ten byl však v r. 2015 z velké části zničen požárem.
 
Graficke pismenko Loď je zaklenuta dřevěnou klenbou ve tvaru lomeného oblouku. Původní okenní výplně z barevné mozaiky zobrazovaly výjevy ze života Ježíše Krista a byly opatřeny jmény donátorů stavby. Z původního vybavení kostela se zachovala pouze cihlová půlkruhová kazatelna a mramorová pamětní deska z r. 1911, připomínající časté návštěvy britského panovníka, krále Edwarda VII.

Text: popis
25.7. 2020 - Jiří Špaček (s využitím informací různých webových stránek)