Kostel postavený krátce před r. 1503 na místě poutního místa snad již z 12. století. V 17. stol. za jezuitů významné místní poutní místo. Kostel zrušen za josefínských reforem a prodán ve veřejné dražbě. Dále sloužil jako sklad a chátral. Dnes v soukromém majetku, nepřístupný.
Hlavní obrázek místa
© Jiří Čížek 05/2019
Graficke pismenko Východištěm k býv. poutnímu kostelu sv. Barbory je ves Děbolín, nyní část města Jindřichův Hradec. Ves leží na silnici I/32 asi 4 km před vlastním městem a má i železniční zastávku na trati 225 (Veselí nad Lužnicí-Jindřichův Hradec-Havlíčkův Brod). Od návesní kaple Nejsvětější Trojice vede ke kostelu červená značka kolem rozhledny na Rýdově kopci. Samotný kostel se však nachází na severním okraji katastrálního území Ratiboř u Jindřichova Hradce.
23.5. 2019

  historie

  Historie místa sahá až do 12. století, kdy zde bratři ivanité postavili poustevnu a kapli sv. Barbory. V kapli byly prováděny svatby a kázání. Současně byl nedaleko kaple zřízen i hřbitov pro zemřelé z Ratiboře, Roseče, Děbolína a Mnichu. Za doby husitských válek poustevna zpustla a místo bylo opuštěno. Na přelomu 15. a 16. století byl v místě postaven pozdně gotický poutní kostel poprvé zmíněný v odpustkové listině z roku 1503. V 17. století

  JC, 20.5. 2019

  popis

  popis
  Kostel je přibližně orientovaná stavba s obdélnou lodí a přibližně čtvercovým trojboce zakončeným presbytářem a nízkou hranolovou věží při severní straně. Loď byla (soudě podle absence opěráků) původně plochostropá, dnes je zaklenutá valenými klenbami s lunetami, presbytář osvětluje pět lomených oken s pozdně gotickými kružbami, obdobná okna jsou i v lodi (tři dvoudílná v jižním průčelí a jedno trojdílné ve vstupním západním průčelí).
  Zany, 21.5. 2019

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  KOMPASS 1:50 000 (Geodézie ČS)

  Ukončená edice turistických map KOMPASS, 1:50 000, v roce 2006, Geodézie ČS.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Jindřichův Hradec  (JH)
  Ratiboř