Graficke pismenko Kaple sv. Anny je volně stojící orientovaná stavba obdélného půdorysu s polokruhovým závěsem, uvnitř trojbokým. Zastřešení kaple provedeno sedlovou střechou krytou eternitem, osmiboký sanktusník pokryt břidlicí, ukončený osmibokou bání. Fasáda členěna vpadlými lisenovými rámci nesoucími profilovanou korunovou římsu. Západní štít členěn pilastry, nesoucími trojboký tympanon s profilovanými římsami. V tympanonu mariánský monogram. Štít je po stranách ukončen projmutými křídly. V severním a jižním průčelí po jednom půlkruhově zaklenutém okně, ve vrcholu presbytáře kruhové okénko. V západním průčelí kamenný obdélný portál s ostěním lemovaným obvodovou páskou s ušima a střapci místo kapek. V nadpraží portálu konický klenák. V západní části kaple dřevěná kruchta. Před průčelí představena dvoupodlažní předsíň obdélného půdorysu. V západním průčelí předsíně obdélný vstup, nad nímž jsou dvě půlkruhově zaklenutá okénka bez šambrán.

 
Graficke pismenko Uvnitř kaple tumbový oltář. Na oltáři skříňka se soškou Neposkvrněného početí. Při zdi soška Bolestné Panny Marie, rustikalizující práce z 18. století. Jde o lidovou tvorbu, socha Panny Marie je dřevěná, rovněž lidová práce.
 
Graficke pismenko V kapli se občasně konají bohoslužby, na svátky a výročí. Kaple je památkově chráněna od roku 1964.

Text: popis
5.1. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz


Zavřít reklamu