Graficke pismenko Areál raně barokního bezvěžového venkovského kostela z r. 1696 na hřbitově v centru obce, doplněný samostatně stojící zvonicí s bedněným patrem na krakorcích a s přilehlou márnicí z r. 1721, vytváří působivý architektonický celek a dominantu obce. Celek je obklopen zástavbou, pouze na jižní straně je otevřen do polí. Prostředí památky tvoří ohradní zeď, obíhající ze tří stran kolem kostela, která vymezuje hranice někdejšího hřbitova. Kostel sv. Bartoloměje představuje kvalitní příklad raně barokní architektury závěru 17. století. Původní hřbitov obklopující kostel již není používán.

Text: historie
19.11. 2018 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz