Železniční trať, která vede okolo Říkonína a Kutin, slouží jako spojnice Brna s Prahou přes Havlíčkův Brod. Západně od obce zde trať přetíná dvě hluboká údolí dvěma viadukty. Tzv. Malý viadukt přechází přes údolí Lubenského potoka a stojí nedaleko osady Kutiny. Jedná se o krátký klenutý most, který je založen na kamenných základech a poté dobetonován včetně oblouků. Pilíře mostu byly založeny jako kamenné v počátcích výstavby trati. Z důvodů časových a hlavně finančních úspor bylo navrženo jejich dokončení armovaným betonem, a tak bylo nakonec realizováno. Od roku 2017 probíhá rekonstrukce železniční trati včetně Kutinského viaduktu. Důvodem je zvýšení průjezdní rychlosti železniční tratě.

Text: popis
11.11. 2018 - Pavel Vítek