Opevněný most nejspíše ze 13. stol. a tvrz z 15. stol. na bývalém ostrově Knockadoon v jezeře Lough Gur. Majetek Fitzgeraldů do 2. pol. 16. stol. V roce 1536 ostrov dobyt anglickým vojskem. Od roku 1588 v rukou rodu Bourchier.
Hlavní obrázek místa
Věžový dům od východu. Dovnitř se vstupuje z této strany výklenkem bývalého okna.
© Pavel Semple, 02/2017
Graficke pismenko Zříceniny tvrze Black Castle (Černý hrad) stojí na břehu jezera Lough Gur v hrabství Limerick na západě Irska. Jezero leží přibližně 18 km jižně od města Limerick. Okolí jezera je proslulé hustým výskytem památek od pozdní doby kamenné až po středověk. Jde o jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit v Irsku. U návštěvního centra na břehu jezera jsou k vidění základy obydlí z raného středověku. Jen asi 400 m jižně od tvrze Black Castle je u silnice k vidění klínová megalitická hrobka (wedge tomb) z doby bronzové. Asi 2 km západně od tvrze je veliký obřadní kruh (henge) z pozdní doby kamenné, dnes známý jako Grange Stone Circle. ...
Pavel Semple, 10.11. 2018

  historie

  Archeologické výzkumy vypovídají o nepřetržitém osídlení břehů jezera Lough Gur během posledních šesti tisíc let. Z doby kamenné můžeme i dnes vidět odkryté kamenné základy obydlí a megalitické hrobky. Výrazně se do krajiny zapsala také doba bronzová se svými obřadními kruhy (henge), přinejmenším jednou klínovou megalitickou hrobkou (wedge tomb) a menhiry. Z období našeho letopočtu pocházejí keltské kruhové pevnosti (ringforts/raths) na kopci

  Pavel Semple, zdroj: (https://www.archaeology.ie/archaeological-survey-ireland), 10.11. 2018

  popis

  Černý hrad je dvojice památek, opevněný most snad ze 13. stol. a tvrz z 15. stol. Most s náspem o celkové délce až 87 m spojoval jižní konec ostrova Knockadoon s pevninou. Většinu této délky představoval patrně obezděný násep, kamenný most stál pouze někde ve střední části. Vjezd na násep chránila na jeho jižním konci obdélná branská věž. Na ostrovní straně náspu byla také nejspíše ve 13. stol. postavena přímá hradba se střílnami. Tato hradba je

  Pavel Semple, zdroj: (https://www.archaeology.ie/archaeological-survey-ireland), 10.11. 2018
  tvrz
  zřícenina
  volně přístupno
  Irsko