Graficke pismenko Archeologické výzkumy vypovídají o nepřetržitém osídlení břehů jezera Lough Gur během posledních šesti tisíc let. Z doby kamenné můžeme i dnes vidět odkryté kamenné základy obydlí a megalitické hrobky. Výrazně se do krajiny zapsala také doba bronzová se svými obřadními kruhy (henge), přinejmenším jednou klínovou megalitickou hrobkou (wedge tomb) a menhiry. Z období našeho letopočtu pocházejí keltské kruhové pevnosti (ringforts/raths) na kopci nad jezerem a dva umělé ostrovy (crannogy) v jezeře. Tyto stavby sloužily jako nevelké opevněné hospodářské usedlosti.

 
Graficke pismenko Jezero mělo původně přírodní ostrov Knockadoon ve svém středu. Teprve v 18. stol. byla hladina jezera prokopaným kanálem snížena na dnešní úroveň. Ostrov je od té doby spojený s pevninou. Celá jedna třetina jezera následkem snížení vodní hladiny zanikla, nebo je dnes patrná pouze v bažinách.
 
Graficke pismenko Ostrovy v jezerech sloužily k pastvě dobytka. Majitel tam mohl svůj dobytek lépe chránit před loupežnými nájezdy. Na ostrovech tak mohl být držen nejcennější dobytek, šlo o určitou formu starověkého a středověkého bankovního depozitáře. Ostrov Knockadoon se liší od většiny jiných jezerních ostrovů v Irsku tím, že ve středověku získal opevnění. O povaze ostrova svědčí i jeho jméno, cnoc (kopec) a dún (pevnost). Možná někdy ve 13. stol. byl na své jižní straně ostrov spojen s pevninou opevněným mostem. Později, v průběhu 15. stol., byla na ostrovní straně mostu postavena tvrz.
 
Graficke pismenko Stavitelem mostu mohl být Geoffrey de Marisco, který v roce 1212 získal panství Aney s jezerem. Ve 14. stol. ostrov patřil Janu Fitzgeraldu. Fitzgeraldové byli velmi mocným a značně rozvětveným rodem, který ve středověku vlastnil téměř celý jihozápad Irska. Předními členy rodu byla hrabata z Desmondu. Právě Fitzgeraldové jsou pravděpodobnými zakladateli tvrze. Písemné prameny o založení mostu a tvrze mlčí a archeologický průzkum zatím nebyl proveden.
 
Graficke pismenko V roce 1536 patřil ostrov Jakubu, hraběti z Desmondu. V tomto roce jej dobylo anglické královské vojsko. Ostrov byl tehdy popsán jako jezerní pevnost Loghgyrr. Písemné správy o dobývání ostrova poprvé zmiňují také sousední tvrz Doon, která je dnes známá jako Bourchier’s Castle. U této tvrze byl postaven druhý most přes jezero, čímž ostrov získal druhý opevněný přístup.
 
Graficke pismenko Hrabě Gerald Fitzgerald se v roce 1573 vrátil na Knockadoon poté, co unikl z anglického zajetí v Dublinu. Fitzgeraldové se totiž vzbouřili proti anglické královské vládě v Desmondských rebeliích v letech 1569–1573 a 1579–1583. Geraldovo uvěznění v Dublinu a návrat na ostrov v roce 1573 tak spadá do období první rebelie. Po návratu na ostrov si údajně vyměnil anglické oblečení za irské, k čemuž mělo dojít právě na Černém hradě.
 
Graficke pismenko V roce 1588 získal ostrov rod Bourchier, druhá tvrz je dnes pojmenovaná po nich jako Bourchier’s Castle. V roce 1600 hlásil sir Jiří Carew královně Alžbětě I. Anglické že Černý hrad je velmi silný, chráněný padacím mostem a posádkou o síle 200 mužů. Mladší tvrz postupně nahradila Černý hrad jako ostrovní sídlo majitelů a starší tvrz pak časem zpustla. Dnešní zdroje neupřesňují, zda je jméno Černý hrad původní nebo lidové označení. V souvislosti s Černým hradem je uvedeno další možné jméno Killalough Castle (hrad ostrovního kostela).

Text: historie
10.11. 2018 - Pavel Semple, zdroj: (https://www.archaeology.ie/archaeological-survey-ireland)